ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 893.0041 arow -0.03 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 886.3233 arow -0.03 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.08.2019 г.   |