ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 783.7295 arow -1.59 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 777.8662 arow -1.59 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2019 г.   |