ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 984.2800 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 976.9163 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.08.2019 г.   |