ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 939.4811 arow -0.02 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 932.4526 arow -0.02 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2019 г.   |