ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 881.9786 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 875.3803 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2019 г.   |