ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 897.6891 arow 0.05 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 890.9732 arow 0.05 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 17.05.2019 г.   |