ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 943.8315 arow 0.26 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 936.7704 arow 0.26 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 29.11.2023 г.   |