ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 995.6163 arow 0.31 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 988.1678 arow 0.31 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2024 г.   |