ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 894.2689 arow 0.12 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 887.5786 arow 0.12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.07.2019 г.   |