ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 884.0748 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 877.4607 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.10.2019 г.   |