ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 907.8131 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 901.0215 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.03.2019 г.   |