ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 907,7756 arow -0.12 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 900,9842 arow -0.12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 07.06.2023 г.   |