ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 892.9598 arow -0.43 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 886.2793 arow -0.43 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.10.2019 г.   |