ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 712.9534 arow 0.05 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 707.6196 arow 0.05 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 29.11.2023 г.   |