ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 985.6599 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 978.2859 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.07.2019 г.   |