ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 993.1482 arow -0.24 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 985.2346 arow -0.24 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.03.2019 г.   |