ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1068.8295 arow 0.17 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1060.8333 arow 0.17 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2024 г.   |