ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 993.7378 arow -0.08 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 986.3034 arow -0.08 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 03.10.2023 г.   |