ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 952.0932 arow 0.05 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 944.9703 arow 0.05 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 17.05.2019 г.   |