ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 962,7832 arow 1.11 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 955,5803 arow 1.11 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 24.11.2022 г.   |