ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 948.4178 arow -0.04 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 941.3224 arow -0.04 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.08.2019 г.   |