ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 961.3361 arow 0.00 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 954.1441 arow 0.00 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.03.2019 г.   |